Disclaimer en algemene voorwaarden

De informatie op deze website is van algemene aard en is geen advies. Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld en wordt onderhouden, bestaat de mogelijkheid dat informatie is verouderd, niet compleet is of onjuistheden bevat. Volledigheid en/of juistheid van de informatie kan daarom niet worden gegarandeerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik (of de onbruikbaarheid) van de website, waaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheden of onvolledigheden in de informatie, tenzij deze schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag .

Deze website bevat links naar externe internetsites. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarop links naar deze site staan of waarnaar links op deze site worden gegeven.