Conferenties & bijeenkomsten

14 november 2013 – Beren vijf jaar onderweg

Eind 2013 is het project Stoppen met castreren vijf jaar onderweg. Voor het realiseren van de Europese ambitie om in 2018 in Europa te stoppen met castreren,  zijn er nog vijf jaar te gaan. In Nederland zijn in de afgelopen jaren  grote stappen gezet. De Stuurgroep Stoppen met castreren organiseerde een themabijeenkomst op 14 november 2013 in Utrecht. Tijdens de bijeenkomst zijn diverse presentaties gehouden:

12 november 2013 – Houden van beren succes- en risicofactoren

De stuurgroep van het project Stoppen met castreren van beerbiggen organiseerde op 12 november 2013 een voorlichtingsbijeenkomst over het ‘Houden van beren’. Onderzoekers van Wageningen UR presenteren tijdens deze bijeenkomst onder andere de succes- en risicofactoren in de berenhouderij.  Hieronder de verschillende presentaties.

 • Beren houden, Gerard van Eijden, dierenarts en voorzitter Vakgroep Gezondheidszorg Varken KNMvD
 • Succesvol Beren houden, Visie en perspectief mengvoerleverancier,  Ruud Michels, Commecieel directeur Boerenbond Deurne
 • Ervaring uit de praktijk, Mark Tijssen, varkenshouder, LLTB
 • Op weg naar succesvol beren houden, Carola van de Peet- Schwering, Wageningen UR
 • Stoppen met castreren,  Gé Backus, Projectleider castratieonderzoek, Wageningen UR
 • Het houden van beren, Annechien ten Have Mellema, Voorzitter van de Nederlandse stuurgroep
  ‘Stoppen met castreren’

17 december 2012 – Europees partnerschap voor alternatieven castreren varkens

De Europese Commissie organiseerde op 17 december 2012 in Brussel een conferentie voor de werkgroep Alternatieven voor het castreren van varkens. Vertegenwoordigers van Europese boeren, de vleesindustrie, de detailhandel, wetenschappers, dierenartsen en dierenwelzijn organisaties waren aanwezig. De conferentie was een vervolg op de bijeenkomst van de werkgroep in 2010.
Lees meer over de conferentie op www.alternativepig.eu

30 november en 1 december 2011- Internationale conferentie Boars heading for 2018

Het doel van de internationale conferentie Boars heading for 2018 in Amsterdam was om (on)mogelijkheden te onderzoeken, plannen te ontwikkelen en samen te werken om in 2018 te kunnen voldoen aan de Europese verklaring over alternatieven voor castratie van varkens.
Deelnemers aan de conferentie bespraken de uitdagingen en de kansen om in de Europese Unie te kunnen stoppen met castreren. Tijdens de conferentie: werden kennis en feiten uitgewisseld, de uitdagingen in Europa geïnventariseerd voor mogelijke oplossingen in de verschillende Europese landen en hadden deelnemers de gelegenheid om te netwerken en contacten te verstevigen. De conferentie was bedoeld voor organisaties, bedrijven, maatschappelijke organisaties, wetenschappers en journalisten die betrokken zijn bij de Europese varkensvleesproductieketen.

Sprekers op de conferenties waren

 • Mr Andrea Gavinelli, DG Health and consumers
 • Mrs Maria Angels Oliver, IRTA
 • Mr Marcello Marchesi, (Martini group) namens Assocarni
 • Mr Hubert Kelliger, Westfleisch
 • Mr Michel Courat, Eurogroup for Animals
 • Mrs Annechien ten Have-Mellema, LTO Varkenshouderij
 • Mr Gé Backus, LEI Wageningen University and Research centre

Voor meer informatie over de sprekers klik hier

 

2 december 2011– Internationaal Wetenschappelijk programma Boars heading for 2018

Een international Wetenschappelijk programma werd georganiseerd in aansluiting op de internationale conferentie Boars heading for 2018 in Amsterdam op 30 november en 1 december 2011. Tijdens het programma presenteerden 24 Europese wetenschappers hun onderzoeksprogramma’s resultaten en uitdagingen. Wetenschappers hadden de gelegenheid om hun kennis en ervaringen uit te wisselen en onderlinge contacten op te bouwen en verstevigen.

Klik hier voor de wetenschappelijke presentaties.

September – November 2010 – Europese samenwerking voor alternatieven castratie biggen

De Europese Commissie en het Belgische voorzitterschap van de EU organiseerde een workshop over alternatieven voor het castreren van varkens in de Europese Unie. Uitgenodigd waren vertegenwoordigers van boeren, de vleesindustrie, de detailhandel, wetenschappers, dierenartsen en dierenwelzijnsorganisaties. Deze werkgroep besprak tijdens drie opvolgende bijeenkomsten de uitdagingen en kansen om in de EU te stoppen met het castreren van varkens. De bijeenkomsten vonden plaats op 2 september, 13 oktober en 19 november 2010.
Chirurgische castratie van mannetjesvarkens brengt zorg om dierenwelzijn met zich mee. Met het gebruik van lichamelijke en ethisch-morele parameters, is wetenschappelijk bewezen dat chirurgische castratie een pijnlijke ingreep is, zelf als deze wordt uitgevoerd bij zeer jonge dieren.
Varkens worden gecastreerd om de ontwikkeling van ongewenst seksueel of agressief gedrag te voorkomen en de ontwikkelingen van berengeur tegen te gaan. De smaak en geur van varkensvlees is voor consumenten erg belangrijk. Ze houden er rekening mee wanneer ze vlees kopen.
Castratie wordt niet gedaan omdat producenten dit willen maar het is een door de markt gedreven keus. Chirurgische castratie heeft invloed op het type, de kwaliteit en de hoeveelheid vlees en vet. Aan de andere kant heeft niet castreren een positieve invloed op de voederconversie en als gevolg daarvan op het milieu. De werkgroep ondertekende de Europese verklaring voor alternatieven voor chirurgische castratie van varkens. Lees meer over deze declaratie en de ondertekenaars op de website www.alternativepig.eu

29 november 2007 – Declaratie van Noordwijk

Partijen in de Nederlandse samenleving (van varkenshouderij tot en met maatschappelijke organisaties) willen de aandacht voor dierenwelzijn op een hoger niveau brengen en willen af van onverdoofd castreren van biggen.
Nederlandse supermarkten geven aan dat zij met ingang van 1 januari 2009 alleen nog vers varkensvlees willen verkopen van verdoofd gecastreerde biggen. Andere partijen in de varkensvlees productieketen sluiten zich daarbij aan. De Nederlandse varkensvleessector neemt haar verantwoordelijkheid en besluit er naar te streven om op een verantwoorde manier in 2015 geheel te stoppen met castreren.
Tijdens een bijeenkomst in het Nederlandse Noordwijk ondertekenen partijen de Declaratie van Noordwijk.
Verdoofd castreren wordt hierin gezien als een tussenoplossing die partijen de mogelijkheid geeft om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. De kosten voor het verdoofd castreren worden aan de markt doorberekend. Het actieplan bestaat verder uit een aantal punten zoals het maken van rekenmodellen voor het vergoeden van kosten. Daarnaast gaan alle betrokken zich inspannen om de Nederlandse werkwijze via koepelorganisaties bij Europese partners aan de orde te stellen en om een praktische, betaalbare manier te vinden om biggen te verdoven. De ketenpartijen besluiten om een een transparant systeem te ontwikkelen om een en ander te waarborgen. Klik hier voor de Declaratie van Noordwijk.