Veel vragen en grote interesse over non-castratie in Wallonië

Op 14 februari 2017 vond in het Belgische Namen een bijeenkomst plaats van het College des Producteurs Wallonie. Centraal in het programma stond een discussie over het al of niet castreren van varkens. Waalse varkenshouders hebben veel belangstelling voor het onderwerp. Sommigen betwijfelen nut en noodzaak en er is onzekerheid … Continue reading

Franse aandacht voor castreren neemt toe

De Franse dierenwelzijnsorganisatie PMAF (Protection mondiale des animaux de ferme) is een grote campagne gestart tegen het castreren van varkens. In Parijs vindt een internationale agrarische vakbeurs plaats. In de Parijse metro hangen posters die aandacht vragen voor het onderwerp. Het is de eerste keer dat een dergelijke campagne in … Continue reading

Juiste eindberen in fokkerij kunnen berengeur verminderen

Pig Progress De Duitse KI organisatie GFS gaat onderscheid maken tussen eindberen die een hoger en lager risico hebben op nakomelingen met berengeur. Het is mogelijk om, met de inzet van een eindbeer van GFS, varkens te fokken met een lager risico op berengeur. Meike Friedrichs, bestuurder bij GFS, trok … Continue reading

CASTRUM onderzoek naar verdovingsmethoden bij castratie

Tegen de achtergrond van de Europese declaratie om per 1 januari 2018 vrijwillig te stoppen met het onverdoofd castreren van varkens heeft DG Santé van de Europese commissie de stand van zaken laten onderzoeken door het CASTRUM Consortium. Het onderzoek richtte zich met name op de verdovingsmethodes en op alternatieven … Continue reading

Steeds minder berengeur door selectie genetica

Pig business 1 februari 2017 Met genetica in combinatie met aangepast voer is heel goed mogelijk om de kans op berengeur te reduceren. Dat concludeert Topigs Norsvin. De inzet van Nador-beren kan volgens de fokkerijorganisatie leiden tot een daling van 40 procent berengeur. Lees verder

Workshop over berengeur detectie

Op 15 maart 2017 vindt in het Duitse  Göttingen  de Workshop van  Isi GmbH over berengeur detectie  “Train the trainer” plaats. De workshop behandelt de basis voor succesvolle implementatie van een sensorisch kwaliteitscontrolesysteem. De grondbeginselen over de vorming en werking van abnormale geuren bij varkens en in vlees worden uitgelegd. … Continue reading