Beren blijven welkom bij Tönnies

“Beren blijven welkom bij Tönnies” meldt Boerderij.nl op 17 juli 2014 Het artikel luidt als volgt: Rheda Wiedenbrück – Vleesverwerker Tönnies Fleisch heeft onbeperkt ruimte om beren te slachten. Dat verklaart directeur landbouw, Wilhem Jäger, van het bedrijf desgevraagd. Als een varkenshouder aan Tönnies meldt dat hij stopt met castreren, … Continue reading

Afzet berenvlees in buitenland moeilijk

Vleesindustrie stuit op grenzen, aldus publicatie Vleesmagazine 31 december 2013. Nederlandse supermarkten verkopen per 1 januari 2014 geen vlees meer van varkens die gecastreerd zijn. Onze vleesketen loopt daarmee een jaar voor op een eerder afgesproken doelstelling in Europees verband. Onze vleesindustrie loopt echter tegen grenzen aan en vindt onvoldoende … Continue reading

Castratie beren niet meer nodig

Nederland verbiedt per 1 januari 2014 vlees van gecastreerde beren. Nu Europa nog. De varkenssector wil dat vanaf 2018 in Europa geen enkele beer (mannelijk varken) meer wordt gecastreerd. Nederland loopt voorop: vanaf 1 januari 2014 ligt er geen enkel stukje vlees meer in de winkel van een gecastreerd varken. … Continue reading

Houden van biologische beren

Toen de biologische varkenshouderij sector in 2005 als eerste het onverdoofd castreren ter discussie stelde en startte met verdoofd castreren van mannelijke biggen voor de vleesvarkenshouderij wist men dat dat een tijdelijke maatregel zou zijn. Op termijn wil de biologische varkenshouderij met intacte dieren werken. Daartoe zijn in 2010 en … Continue reading

Castratiestop haalbaar bij Europese marktacceptatie

Stuurgroep Boars2018 brengt verslag uit. De Nederlandse varkenssector is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van de export. Een algehele stop van Nederlands castreren is pas mogelijk als de Europese markt er klaar voor is. Marktacceptatie is daarom de grootste uitdaging voor de Nederlandse varkenssector. Lees hier het hele artikel: Varkensbedrijf december … Continue reading

Redactiecommentaar Anti Wakker Dier

Een jaar eerder dan afgesproken, wordt geen beerbig meer gecastreerd. Tenminste, zolang het niet om export gaat, want de rest van Europa ligt er niet echt wakker van. Deze geslaagde, gezamenlijke prestatie van varkenssector, overheid en Dierenbescherming haalde amper de media. Dierengroepen, die een paar jaar geleden castreren nog fel bekritiseerden, bleven stil of reageerden … Continue reading