Veel vragen en grote interesse over non-castratie in Wallonië

Op 14 februari 2017 vond in het Belgische Namen een bijeenkomst plaats van het College des Producteurs Wallonie. Centraal in het programma stond een discussie over het al of niet castreren van varkens. Waalse varkenshouders hebben veel belangstelling voor het onderwerp. Sommigen betwijfelen nut en noodzaak en er is onzekerheid over de consequenties. De varkenshouders vragen zich af of het mogelijk is een goede vleeskwaliteit te behouden. Ook leeft de vraag of, en welke maatregelen er nog vanuit de Europese Unie komen. Dr. Gé Backus, directeur van Connecting Agri & Food schetste de Europese en Nederlandse situatie, de ontwikkelingen en de ervaringen rond het houden van intacte beren. Een levendige discussie met veel vragen volgde. Klik hier voor de presentatie (in het Frans).