Informatie non-castratie klaar voor gebruik

Gé Backus

Vanaf 1 januari 2019 mogen varkens in Duitsland niet meer zonder verdoving worden gecastreerd. Dit is in de Duitse wet vastgelegd. Grote marktpartijen zoals Rewe, Edeka Südwest, Aldi Nord en Aldi Süd willen al twee jaar eerder de stap naar non-castratie zetten. Dierenbeschermingsorganisaties spelen hierbij een belangrijke rol.

In Duitsland vraagt een aantal ketenpartijen zich echter af of de deadline realistisch is. Op 9 juni 2016 organiseerde het Duitse ministerie van Voedsel en Landbouw in Berlijn een symposium rondom het thema castratie. Hier waren alle schakels uit de Duitse varkensvleesketen bij betrokken. Standpunten, kansen en bedreigingen passeerden de revue. In twee vakbladen TopAgrar en SUS verschenen grote artikelen waarin de complexiteit en de verschillende dilemma’s aan de orde komen. Deze zijn terug te lezen op de site van Boars2018.

De Duitse vakpers is er duidelijk over. Partijen moeten in beweging komen en niet op de handen blijven zitten. Het verbod op onverdoofde castratie is “ein heisses Thema”.

Verschillende schakels uit de Duitse varkensketens brachten hun bezwaren naar voren en benadrukken dat er veel vragen zijn en er nog weinig informatie beschikbaar is om keuzes op te kunnen maken. Sommige partijen in Duitsland zien nu beren op de weg. Dit is vergelijkbaar met de situatie in Nederland een aantal jaren geleden.

Boars 2018 is een initiatief met als doel in Europa te kunnen stoppen met het castreren van mannelijke varkens door het bevorderen van internationale marktacceptatie van vlees van beren. Naar de mogelijkheden en consequenties van non-castratie is in de afgelopen jaren in allerlei landen mede door de EU gefinancierd onderzoek uitgevoerd. Met deze onderzoeken zijn de laatste jaren diverse mythes en onzekerheden over berengeur uiteen gerafeld en duidelijk geworden. Om continu aandacht te vestigen op de beschikbare kennis en ervaringen in de EU is alle informatie gebundeld. Deze wordt via de website Boars2018.com, lezingen, journalistenreizen en media verder onder de aandacht gebracht en actief gedeeld.

Als projectleider onderzoek van Boars2018 is het mijn rol en verantwoordelijkheid om onderzoeken te begeleiden, resultaten te analyseren en concrete aanbevelingen te doen om de ambitie van Boars 2018 te realiseren. Daarbij staat de kwaliteit en het imago van varkensvlees voorop. Dat uitgangspunt is een hard gegeven. We hebben binnen de door de EU ingestelde internationale Expert Group samen met vooraanstaande instituten veel kennis en onderzoeksresultaten verzameld rondom het stoppen met castreren. Die informatie stellen we beschikbaar voor alle markt- en ketenpartijen in Europa.

Duitsland heeft een heldere keuze gemaakt en is in beweging als het gaat om castratie. Per 2019 geldt er een verbod op castratie zonder verdoving. Dat is nog ruim twee jaar te gaan. We hebben in Nederland ervaren dat dit mogelijk is. Vragen over onze ervaringen hiermee zijn welkom op info@boars2018.com