Stoppen met castreren kost geld en levert op

Stoppen met castreren van mannelijke varkens is complex. Alle schakels in de productieketen hebben te maken met  hun eigen uitdagingen die enerzijds geld kosten, maar ook waarde  opleveren.

Het vijfjarige onderzoeksprogramma bracht o.a.  de economische effecten van het opsporen van berengeur in kaart. Stoppen met castreren heeft financiële en immateriële voordelen voor de varkenshouder. Veel van de kosten liggen echter bij de schakels die na de houderijfase komen. Het invoeren van de HN-test bij slachterijen vraagt om investeringen in mensen en middelen. Hoewel de waardering van de samenleving voor dierenwelzijnsmaatregelen groot is, kunnen slachterijen ook geconfronteerd worden met eventuele klachten of een afwerende houding van afnemers. De onderzoekers berekenden of een detectiesysteem in de slachtlijn economische haalbaar is.

Gedetailleerde informatie is rechtstreeks verkrijgbaar bij de onderzoeker. Voor het (Engelstalige) onderzoeksrapport en de contactgegevens van de onderzoeker klik hier.