Nieuwe inzichten bij voorkomen berengeur

In het 5 jarige onderzoeksprogramma ‘Boars heading for 2018’ is de schijnwerper veelvuldig gericht op de factoren die van invloed zijn op het voorkomen van berengeur. De resultaten bevestigden slechts gedeeltelijk de vermoedens maar brachten vooral nieuwe inzichten. 


Het aantal beren dat berengeur ontwikkelt ligt rond de 3 á 4 procent. Dit percentage blijkt door het nemen van kleine maatregelen al positief te beïnvloeden. 
Een andere opmerkelijke bevinding was dat de dikte van het rugvet een grotere risicofactor voor berengeur vormt dan het karkasgewicht. Het onderzoek bevestigde de veronderstelling dat een hogere leeftijd van het varken samenhangt met het ontstaan van berengeur.

Gedetailleerde informatie is rechtstreeks verkrijgbaar bij de onderzoeker. Voor het (Engelstalige) onderzoeksrapport en de contactgegevens van de onderzoeker klik hier.