Menselijke neus kan rol spelen bij de fokkerij

Berengeur werd tot voor kort gemeten via twee systemen. De ene op basis van de aanwezigheid en concentratie van skatol en androstenon. De andere op basis van waarneming in het kwaliteitsgarantiesysteem HNS (de menselijke neus).

In het vijfjarige onderzoeksprogramma ‘Boars heading for 2018’ vroegen onderzoekers zich af of HNS ook kan worden gebruikt voor toepassingen in de fokkerij. Uit het onderzoek bleek dat er een sterke genetische correlatie ligt tussen de HNS-scores en verschillende foklijnen. Het HNS-systeem bewijst niet alleen haar nut bij de in-line detectie, maar kan ook in de fokkerij worden gebruikt. De HNS-scores kunnen effectief worden ingezet voor het verminderen van berengeur.

Gedetailleerde informatie is rechtstreeks verkrijgbaar bij de onderzoeker. Voor het (Engelstalige) onderzoeksrapport en de contactgegevens van de onderzoeker klik hier.