Het effect van voer op het gedrag van beren

Het niet meer castreren van varkens kan leiden tot berengeur. Hoge niveaus van androsteron en skatol zijn goede indicatoren voor berengeur. Het skatol niveau kan door de voersamenstelling worden beïnvloed. Onderzoekers in het vijfjarig onderzoeksprogramma ‘Boars heading for 2018’ onderzochten of, en in welke mate, de niveaus van androsteron en skatol konden worden beïnvloed door de voersamenstelling. De onderzoekers brachten ook de effecten van verschillende voersystemen op het gedrag van beren in kaart.

Het niveau van skatol nam wel af, maar niet significant. Daarnaast bleek het skatol niveau echter lager te liggen bij varkens die aan de lange trog eten dan bij varkens met een individuele voerbak.

Gedetailleerde informatie is rechtstreeks verkrijgbaar bij de onderzoeker. Voor het (Engelstalige) onderzoeksrapport en de contactgegevens van de onderzoeker klik hier.