Detectie methode als kwaliteitsgarantiesysteem

In het vijfjarige onderzoeksprogramma ‘Boars heading for 2018’ hebben onderzoekers samen met Nederlandse vleesverwerkende bedrijven een systeem ontwikkeld dat de kwaliteit van berenvlees moet waarborgen.  Het systeem, de Menselijke Neus (HNS), is gebaseerd op het ontdekken van berengeur in in vlees bij de slachtlijn door het inzetten van getrainde testers. 

In enkele grote commerciële testopstellingen zijn tegen de twee miljoen beren gecontroleerd en de testgegevens geanalyseerd. De testers ontdekten in de periode 2011-2013 dat ongeveer 4% van de beren bij verhitten berengeur ontwikkeld. 
De Menselijke Neus (HNS) is als kwaliteitsgarantiesysteem opgezet en beschreven. Aan het systeem is een tester protocol gekoppeld. 
Het systeem kan eenvoudig worden gekoppeld aan bestaande kwaliteitsbeheersing systemen zoals QS en IKB.

Gedetailleerde informatie is rechtstreeks verkrijgbaar bij de onderzoeker. Voor het (Engelstalige) onderzoeksrapport en de contactgegevens van de onderzoeker klik hier.