Consumenten beïnvloed door veel (complexe) factoren

De grootste uitdaging bij vlees van beren is de kwaliteitsbeleving door de consument. Uit verschillende onderzoeken in het 5-jarige onderzoeksprogramma ‘Boars heading for 2018’ blijkt dat een groot aantal factoren consumenten beïnvloeden.

Een van de deelonderzoeken toonde aan dat consumenten de kwaliteit van vlees duidelijk meer beoordelen op smaak dan op geur. Ook het specifieke vleesproduct bepaalt de waarneming van consumenten. Karbonaadjes scoren negatiever dan varkensfilet. En producten afkomstig van de vettere varkensbuik scoren ook beduidend lager in de waardering. Ook de testomgeving is van invloed op de kwaliteitsbeleving van consumenten. Onderzoeken in een thuissituatie leveren betrouwbaardere gegevens op dan onderzoek in een laboratoriumsituatie.
De oplossing voor deze complexe uitdaging begint met een goede, betrouwbare detectiemethode die het mogelijk maakt vlees met berengeur op te sporen en te kanaliseren.

Gedetailleerde informatie is rechtstreeks verkrijgbaar bij de onderzoeker. Voor het (Engelstalige) onderzoeksrapport en de contactgegevens van de onderzoeker klik hier.