Boars on the way: 5 jaar onderzoek op een rij

Vanaf vandaag is het volledige onderzoeksrapport van het programma ‘Boars heading for 2018’ openbaar. Het programma is een initiatief van de Nederlandse varkensvlees productie keten, vertegenwoordigd in de Stuurgroep Stoppen met castreren. In het rapport zijn 50 individuele onderzoeken gebundeld uit een totaal onderzoeksprogramma dat in de loop van 5 jaar (2009-2013) in Nederland is uitgevoerd.

De Nederlandse varkenssector beoogt met het programma tegemoet te komen aan maatschappelijke eisen en tegelijk een efficiëntere productie te realiseren. Uitgangspunt daarbij is dat de kwaliteit van het vlees van de niet gecastreerde varkens gewaarborgd moet blijven. 

De complexiteit van het onderwerp leidde tot een zeer brede en lange termijn aanpak van het onderzoek. In de afgelopen 5 jaar omvatte het onderzoeksprogramma de volgende aandachtsvelden: 
- consumenten beleving
- economische en internationale ontwikkelingen
- detectie van berengeur
- preventieve maatregelen om het risico op berengeur te verminderen
- boerderij management in relatie tot berengeur en gedrag van beren 

Het vijfjarige onderzoeksprogramma is gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en het Productschap Vee en Vlees. 
Een verslag het volledige (Engelstalige) onderzoeksrapport zijn januari 2014 aangeboden aan de Stuurgroep Stoppen met castreren. Voor het (Engelstalige) onderzoeksrapport en de contactgegevens van de onderzoeker klik hier.