Alternatieven voor menselijke neus onderzocht

In het vijfjarige onderzoeksprogramma ‘Boars heading for 2018’ was detectie van skatol en adrostenon de aanleiding voor het uitvoeren van veel deelonderzoeken. In nauwe samenwerking met onder anderen de Franse onderzoeksinstituten IFIP en INRA is in 2011 een haalbaarheidsstudie gedaan naar een elektronische neus. Dit systeem is gebaseerd op Ionisation Mass Spectronomy (IMS).

Naast praktische problemen zoals de tijdsduur die nodig is om skatol (10 seconden) en androstenon (5 minuten) te ontdekken, bleek het systeem ook niet te voldoen aan de andere eisen die worden gesteld aan snelle en accurate detectiesystemen. Met de stand van de huidige technologie voldoet IMS detectie hier niet aan. Om te komen tot een snelle en vooral ook accurate detectiemethode is in elk geval meer onderzoek nodig.

HNS op 1

De onderzoekers vroegen zich regelmatig af wat het best de berengeurwaarneming voor consumenten zou kunnen voorspellen. Hiervoor werd een onderzoek uitgevoerd onder 120 Duitse en 120 Nederlandse huishoudens. Skatol bleek een beduidend betere voorspeller van de perceptie van consumenten te zijn dan androstenon. En de HSN-detectiemethode (de menselijke neus) deed het weer beter dan de voorspelling op basis van skatol. HNS is vooralsnog de beste onder de beschikbare kwaliteitsgarantiemethoden.

Gedetailleerde informatie is rechtstreeks verkrijgbaar bij de onderzoeker. Voor het (Engelstalige) onderzoeksrapport en de contactgegevens van de onderzoeker klik hier.