Stop op castratie van varkens

Met elkaar bijdragen aan Europees doel in 2018

“Na de succesvolle aanpak in Nederland staan we voor een nieuwe uitdaging,” aldus Annechien ten Have bij de afsluiting van de bijeenkomst Beren vijf jaar onderweg op 14 november in UtrechtNederland moet al haar ervaring en kennis over het niet meer castreren van varkens aanbieden aan andere Europese landen. Op deze manier kan Nederland  bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van de Verklaring van Brussel: in 2018 in de hele EU geen varkens meer castreren. 

Tijdens de bijeenkomst gaven zeven betrokkenen via een korte verklaring aan hoe zij een bijdrage willen leveren aan het realiseren van de Europese doelstelling. Het CBL gaat via de Europese koepelorganisatie Eurocommerce andere Europese supermarkten stimuleren om de Verklaring van Brussel uiterlijk in 2018 na te komen. NVV en LTO benadrukten het belang van een goede en vooral gewaarborgde detectiemethode in slachterijen.  De organisaties gaan een actieve lobby via de Europese koepelorganisatie voeren en financiële middelen reserveren om de activiteiten in de EU mogelijk te maken.

Belang vertegenwoordiging sector in EU Parlement

De Nederlandse kandidaat Europarlementariër Jan Huitema benadrukte het belang van een boerenvertegenwoordiging in het Europese parlement. “Ik zie het succes daarvan bij andere landen. De agrarische sector en de export zijn cruciaal voor de Nederlandse economie. We moeten die grote belangen ook in het Europese parlement goed behartigen.” Huitema beloofde dat hij als Europarlementariër actief zou bijdragen aan het realiseren van de Europese doelstelling in 2018.

Reineke Hameleers, directeur van Eurogroup for Animals, maakte de samenwerking bekend tussen de Nederlandse Stuurgroep ‘Stoppen met castreren’ en Eurogroup. ,,We kunnen leren van de ervaring en het succesvolle proces van de Nederlandse Dierenbescherming en de Nederlandse varkenssector. We gaan met elkaar actief in Europa aan de slag.”

Stuurgroep Boars 2018

Annechien Ten Have sloot de bijeenkomst af met de mededeling dat het nu het juist moment was om de stuurgroep-activiteiten onder een nieuwe naam te gaan uitvoeren. Boars 2018. “Die naam  past er vanaf nu beter bij,”  aldus Ten Have.

Klik hier voor verklaringen diverse partijen boars 2018.