Dierenbeschermers en varkenssector bundelen krachten

Eurogroup for Animals en de Nederlandse stuurgroep ‘Boars 2018’ gaan de komende jaren in Europa samenwerken. De partijen willen hiermee bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van de EU om in 2018 in heel Europa te stoppen met het castreren van mannelijke varkens. De samenwerking is op 14 november 2013 bekend gemaakt in Utrecht waar de Nederlandse stand van zaken rond het stoppen met castreren van varkens werd geëvalueerd. De twee partijen spraken af om samen te streven naar Europese marktacceptatie. In Nederland zijn de doelen grotendeels bereikt. Maar in Europa loopt de sector nog tegen grenzen aan. “De samenwerking tussen de Nederlandse varkenssector en Eurogroup for Animals is uniek,” aldus stuurgroep voorzitter Annechien ten Have. “Voor het eerst trekken Europese dierenbeschermers en de varkensvleessector samen op om in Europa een gemeenschappelijk doel te realiseren.”

Ruim vijf jaar geleden ondertekenden partijen uit en rond de Nederlandse varkenshouderij (LTO, NVV, COV en CBL) de Verklaring van Noordwijk. Zij spraken de ambitie uit om in 2015 in Nederland te stoppen met het castreren van varkens. In 2011 ondertekenden Europese partijen de Verklaring van Brussel om in 2018 in de hele Europese Unie te stoppen met castreren. De Nederlandse varkenshouderij heeft grote stappen gezet. Meer dan de helft van de mannelijke varkens wordt niet meer gecastreerd. Andere Europese landen voeren tot nu toe een conservatiever beleid en zijn zeer terughoudend in de acceptatie van vlees van niet gecastreerde varkens. De Nederlandse varkenssector loopt hierdoor tegen grenzen aan.

Unieke samenwerking

De Nederlandse stuurgroep ‘Boars 2018’ voert al jaren een actief beleid om de doelen te bereiken. Vanaf 2014 richten de activiteiten zich vooral op partijen in Europa. De stuurgroep wil in Europa dezelfde strategie volgen als in Nederland en in openheid samenwerken met andere betrokkenen zoals dierenbeschermers. “We moeten het doel in 2018 in Europa realiseren. Het gaat vooral om marktacceptatie. In Nederland is bewezen dat je met samenwerking doelen kunt bereiken,” aldus Ten Have. “We hebben daarom contact gezocht met Eurogroup for Animals.”

Bewezen succes
Volgens directeur Reineke Hameleers van Eurogroup for Animals lijkt het vaak alsof belangen van de varkenssector en dierenbeschermers haaks op elkaar staan. Hameleers: “Maar als je met elkaar praat, blijkt dat er overeenkomsten zijn. Eurogroup for Animals wil het lot van dieren in de veehouderij verbeteren. Varkenshouders willen dit ook. Daar ben ik blij mee. We kunnen samen optrekken. In Nederland is het succes van openheid, samenwerking en vertrouwen bewezen, maar in Europa is er nog veel werk te verzetten. De meerderheid van de EU landen castreert nog steeds en is nog niet bezig met het uitfaseren of beëindigen. Met de samenwerking tussen Eurogroup for Animals en de Nederlandse stuurgroep ‘Boars 2018’ kunnen we bijdragen aan het realiseren van het Europese doel om per 2018 in heel Europa te stoppen met het castreren van varkens.”