Beren houden moet je leren

Succesvol beren houden kan, maar moet je wel leren. En het succes ervan wordt bepaald door een groot aantal factoren. ‘Zijn de omstandigheden optimaal dan is het risico op ongewenst gedrag klein’, aldus Carola van der Peet – Schwering van Wageningen UR tijdens een bijeenkomst in Wychen op 12 november 2013. 

Ongewenst gedrag komt minder voor op bedrijven met een hoog voerniveau, minder dieren per vreetplaats, goede hygiëne van voer en drinkwater en een goede waterafgifte op de drinknippels. Omgekeerd leiden stressfactoren als bijvoorbeeld weinig eetplaatsen, tekort aan nutriënten, minder goede gezondheid en angst voor de mens tot meer ongewenst gedrag.

Andere factoren die een positieve uitwerking hebben op het berengedrag zijn een deels open hokafscheiding, schone vloeren en dieren en voldoende spleetbreedte (kleiner of gelijk 18 mm). Van der Peet vond geen relatie tussen gedrag en vloeroppervlak of groepsgrootte. Ook liet het onderzoek geen duidelijke relatie zien met oplegstrategie en lichtniveau.

Lees het hele bericht op NieuweOogst.NU dd 12 november 2013