Bijeenkomst 14 november: Boars heading for 2018

bannerkleinRuim vijf jaar geleden ondertekenden diverse partijen in de Nederlandse varkensvleesketen de Verklaring van Noordwijk. De verklaring beschrijft de ambitie om in 2015 in Nederland volledig te stoppen met het castreren van mannelijke varkens.

In december 2011 ondertekenden Europese ketenpartijen de Verklaring van Brussel met als doel om over vijf jaar (in 2018) in de hele Europese Unie te stoppen met het castreren van biggen.

Themamiddag

Met vijf jaar achter de rug en nog vijf jaar te gaan, is het tijd om de balans op te maken in Nederland en in de Europese Unie. Wat is er tot nu toe gebeurd? Wat is de stand van zaken en voor welke uitdagingen staan we nog? Daarom wordt de themamiddag ‘Vijf jaar Beren onderweg‘ gehouden:

  • op 14 november 2013
  • van 13.30 tot 16.30 uur
  • in BCN Utrecht, Daltonlaan 100, Utrecht

Programma

Op het programma staan onder meer:

  • Het verhaal van de Beren: belevenissen uit de politiek, de overheid, de varkenssector, de supermarkten en de dierenbeschermers
  • Beren in verschillende werelden door Ruud Huirne, Directeur Food&Agri Nederland, Rabobank, Utrecht
  • Op weg naar 2018 door de Staatssecretaris van Economische Zaken,  Sharon Dijksma (in aanvraag)
  • De nieuwe Berenambitie door Annechien ten Have-Mellema,voorzitter van de Stuurgroep ‘Stoppen met castreren’
  • Met beren onderweg: visies en uitdagingen met vertegenwoordigers uit de Nederlandse varkensvleesketen.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via deze website.