Te lang gewacht

Gé Backus 

In de Jerusalemkirche in Berlijn kwamen op 25 juni jongstleden 200 Duitsers en een Nederlander bij elkaar om het thema “Verzicht auf betäubungslose Ferkelkastration (afschaffen onverdoofd castreren van biggen) te bespreken. De organisatie was in handen van het Landbouwministerie en QS (een Duitse koepelorganisatie voor kwaliteitscontrole). Naar goed gebruik was het programma met elf presentaties helemaal gevuld. Met typisch Duitse Gründlichkeit werden alle onderwerpen behandeld. Daarnaast werden door vertegenwoordigers van slachterijen, dierenbescherming en levensmiddelenhandel statements over het thema gepresenteerd. Ook dit onderwerp verliep naar verwachting: de een vindt alles te snel en de ander alles te langzaam gaan. Het congres werd afgesloten met een zeer goede forumdiscussie.

Eenzelfde congres was al eens georganiseerd in november 2010. Toen ook in Berlijn en ook met 200 deelnemers. Terugblikkend heb ik beide congressen nog eens de revue laten passeren. Is er sprake van nieuwe ontwikkelingen, of was het “Im Osten nichts Neues”?

Een eerste verschil is dat de discussie over de beste verdovingsmethode in 2010 prominent aanwezig was, terwijl deze nu minder aandacht kreeg. Immunovaccinatie was dit keer wel vaker aan de orde. Dit is logisch omdat het product inmiddels al enige tijd is toegelaten. In de discussie ging het onder meer over de door de overheid verplichte tekst op het productlabel (Beipackzettel). Deze waarschuwende tekst zou consumenten afschrikken. Nogmaals werd benadrukt dat het product geen hormoon is. Daarop werd vanuit marktpartijen de zorg geuit dat dit niet voldoende is om consumentenzorgen weg te nemen, omdat het product immers wel ingrijpt in de hormoonhuishouding van het dier.

Een ander verschil was de toonzetting over “Ebermast”. Werd in 2010 nog zeer sterk aangezet dat de handel geen enkel risico op geurafwijking accepteert, nu zijn de openingszinnen anders. Sprekers benadrukten nog steeds dat de consument geen geurafwijkend vlees mag krijgen. Maar de openingszin is nu “Ebermast ist für uns eine Alternative.” Duidelijk is ook dat de gevoelde urgentie vanuit de industrie alleen maar is toegenomen: “Das Thema Ferkelkastration ist eine offene Flanke in der Fleischwirtschaft die wir schließen müssen.” Nog duidelijker was de inbreng van de voorzitter van de Duitse Dierenbescherming. Was hun bijdrage in 2010 nog bijna timide te noemen, dit keer was de toon heel anders. Hij gaf aan dat ze dit thema al jaren geleden op de agenda hebben gezet, maar er eigenlijk te weinig aan hebben gedaan. Dat is veranderd. De voorzitter van de Deutsche Tierschutzbund stelde klip en klaar: “Die vom Tierschutz gegebene Kreditzeit ist abgelaufen. Wir haben schon zu lange gewartet.”