Samen sterker

annechien ten have 2Annechien ten Have-Mellema

Ook al kijk je van verschillende invalshoeken, van een verschillende startpositie als je samenwerkt, sta je sterker. Dat was een van de uitgangspunten van de Europese gedachte. Dat geldt ook voor het onderwerp ‘stoppen met castreren’.

Samenwerking stond voorop toen 31 organisaties in 2010 de Verklaring van Brussel ondertekenden.  In die Verklaring spraken we de gezamenlijke ambitie uit om te stoppen met castreren en dat op vrijwillige basis te realiseren. In de verschillende landen gingen de partijen aan de slag. Ieder op hun eigen wijze. De EU Commissie organiseerde in december 2012 een conferentie. Op deze conferentie werd verslag gedaan van de onderzoeken en acties. Op basis van de rapportage over de stand van zaken, werd afgesproken dat er een Europese expert groep zou komen.

Op 17 juni 2013 organiseerde de Europese Commissie een eerste bijeenkomst  van die expert groep. Alle partijen uit de keten zitten in de groep. De bedoeling is om via werkgroepen onderling informatie uit te wisselen, van elkaar te leren en ideeën op te doen. En ook om samen de moeilijkheden te overwinnen. Zo is de marktacceptatie van vlees van niet gecastreerde varkens een belangrijke hobbel om te nemen.

Door in Europa samen te werken, kunnen we de goede dingen doen. We worden er samen beter van. Europese varkens, Europese varkenshouders en Europese consumenten verdienen het.