Symposium Stoppen Castratie van biggen zonder verdoving

_DSC8384Op 25 juni 2013 organiseert het federale ministerie van Voedselvoorziening, Landbouw en Consumenten-bescherming (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) in Berlijn een symposium over het Stoppen van het castreren van biggen zonder verdoving.

Vanaf 2019 is het castreren van biggen zonder verdoving niet langer toegestaan ​​in Duitsland. Alternatieven worden dus steeds belangrijker. Oplossingen worden gezocht via economie, wetenschap en politiek. Daarom organiseert het ministerie op 25 juni a.s. in Berlijn een symposium over het stoppen van het castreren van biggen zonder verdoving om tijdens dit evenement actuele praktijkervaringen en wetenschappelijke bevindingen te delen. De informatie uitwisseling tussen bedrijfsleven, wetenschap, beleidsmakers en vertegenwoordigers van dierenwelzijnsorganisaties biedt oplossingen voor de hele varkensketen.

Meer informatie: