Expert group aan de slag

AnnechienMarktpartijen samen op weg naar 2018
Op 17 juni 2013 vond in Brussel een vergadering plaats van de Expert group on alternatives  to surgical castration of pigs. De Expert group is een vervolg op de Declaratie van Brussel.

De Expert group is door de Europese Commissie bij elkaar geroepen om de stappen te bespreken die nodig zijn om in 2018 in de Europese Unie te stoppen met castreren. De partijen vertegenwoordigd in de Expert group zijn samen verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling.

Voorzitter van de Nederlandse Stuurgroep Stoppen met castreren, Annechien ten Have-Mellema en de projectleider Onderzoek Dr. Gé Backus zijn lid van de Expert group. De Europese Commissie  faciliteert de groep. De marktpartijen blijven echter verantwoordelijk voor de voortgang van het proces. Daarmee volgt de Expert group de inhoud van de Declaratie van Brussel die aangeeft dat marktpartijen op vrijwillige basis oplossingen vinden om in 2018 in de EU te stoppen met castreren.

Grote stappen

De Declaratie van Brussel is door 31 marktpartijen ondertekend. In een aantal Europese landen, zoals in Frankrijk, Spanje, de UK en  Nederland zijn inmiddels grote stappen gezet. In andere landen komt het proces, soms aarzelend,  op gang. Vooral in de landen in het oosten van Europa blijven initiatieven uit en is er geen aandacht voor het onderwerp.

De Expert group heeft de taak om partijen in de hele EU bij het proces te betrekken. De groep heeft besloten om op verschillende aandachtsgebieden werkgroepen te formeren die elk een deel van het proces uitvoeren. Er komen onder andere werkgroepen die zich bezig gaat houden met ketenmanagement en boerderijmanagement. Een werkgroep van onderzoekers gaat actief onderzoeksresultaten verzamelen en toegankelijk maken voor alle partijen in de Europese Unie.
Een werkgroep Communicatie gaat zich buigen over de vraag hoe het proces zo transparant en coöperatief mogelijk kan verlopen , hoe een bredere marktacceptatie kan worden bereikt en hoe Europese partijen hun informatie kunnen uitwisselen.

Voortgangsrapportage

De Expert group heeft verder afgesproken dat er jaarlijks een rapportage wordt gemaakt waarin de voortgang van het gehele proces en de bereikte resultaten van de werkgroepen worden vastgelegd. Ook hiervoor wordt een kleine werkgroep ingesteld die de rapportages gaat samenstellen. De Expert group komt  in de tweede helft van oktober 2013 bij elkaar om een eerste inventarisatie van de werkgroepen te bespreken.