Onderzoek naar gedrag van beren

Picture2Het mesten van beren levert een beter rendement op voor varkenshouders. De andere kant van de medaille is dat het actievere gedrag van beren kan leiden tot uitdagingen. Onderzoekster Carola van der Peet – Schwering van Wageningen Universiteit en Research Centre onderzoekt al een aantal jaren het gedrag van beren. Ze kijkt naar beïnvloedende factoren en welke maatregelen kunnen worden genomen om gedragsafwijkingen te voorkomen.

Volgens onderzoekster Van der Peet-Schwering ervaren varkenshouders het gedrag van beren niet allemaal op dezelfde manier. “De een vindt  het gedrag van beren agressief. De ander noemt het  een beetje nerveus gedrag. Ook weten we uit onderzoek  dat er verschil is tussen de beleving van de varkenshouder en het feitelijke gedrag van de beren.” Een groep varkenshouders schakelt volgens de onderzoeker  relatief gemakkelijk om naar het houden van beren. Anderen staan wel degelijk voor uitdagingen. Bijvoorbeeld omdat hun bestaande voersysteem er minder geschikt voor is.

Steeds meer bekend

“Beren vertonen al op jonge leeftijd springgedrag,” aldus Van der Peet-Schwering. “Je kunt het vergelijken met het gedrag van een groepje kleine baldadige jongens. Die spelen  en  zoeken ook hun plaats binnen de groep.” De onderzoeker deed recent onderzoek naar factoren die het springgedrag van beren zouden kunnen beïnvloeden en onrust in de stal kunnen verminderen.  Ze onderzocht het effect van licht, van de totale hok oppervlakte, de groepsgrootte en het plaatsen van een schuilwand. “Berengedrag is niet gemakkelijk te doorgronden.  Maar met elk onderzoek wordt er steeds meer bekend en gaandeweg ontrafelen we de risico- en succesfactoren voor het houden van beren.”