Fokkerij en het voorkomen van berengeur

shutterstock_biggetjesIn Nederland werken onderzoekers van Wageningen Universiteit en Research Centre  aan het in kaart brengen van chromosomen die een relatie hebben met het ontstaan van berengeur. Achterliggende gedachte is dat een gerichte fokkerij op de lange termijn berengeur kan verminderen. De onderzoekers verwachten dat een reductie tot 65% mogelijk is.  Inmiddels is veel bekend over de rol van de chemische componenten skatol en androstenon  bij het ontstaan van berengeur.  Maar ook andere chemische stoffen zoals indol blijken van invloed te zijn.

Complexe materie

De onderzoekers van Wageningen Universiteit en Research Centre hebben inmiddels veel data verzameld over de chemische componenten die een rol spelen bij het ontwikkelen van berengeur. In de komende periode worden de genetische en genomische berengeurparameters voor de fokkerij en de relatie met (re)productie eigenschappen verder uitgewerkt.  Het ontwikkelen van een fokkerijprogramma dat zich richt op het verlagen van de kans op berengeur moet echter  ook rekening houden met andere (economische) eigenschappen van de dieren. Gezien de complexiteit van de materie verwachten de onderzoekers nog een lange weg te moeten gaan.

Oplossing

Intussen is een goede detectiemethode ontwikkeld om berengeur in de slachtlijn te ontdekken, zodat kan worden voorkomen dat vlees van varkens met berengeur in de vers vlees markt terecht komt.  Het is de mens die de oplossing biedt: namelijk controles in de slachtlijn door de Menselijke neus.