Consumenten vinden smaak belangrijker dan geur

food-h-c-313-370-6In verschillende landen van de Europese Unie wordt gesproken over het stoppen met castreren van varkens. Europese onderzoekers wisselen hun informatie uit. In Nederland heeft Wageningen Universiteit en  Research Centre ruim vijf jaar onderzoek achter de rug. Volgens dr. Ir. Gé Backus, projectleider onderzoek, zijn mogelijke zij effecten bekend en is bekend hoe ze kunnen worden opgelost. Belangrijke ontdekking is dat de consumptie van vlees van beren (niet gecastreerde varkens) niet leidt tot een afwijking in de consumptie.

Volgens Dr. Ir. Gé Backus is dit te verklaren omdat voor consumenten smaak belangrijker is dan geur. “Consumenten letten bij het beoordelen van de kwaliteit op een aantal factoren. Smaak is verreweg het belangrijkste. Consumenten kunnen in het algemeen berengeur wel ruiken bij verhitting van het vlees. Maar het merendeel ervaart geen verschil tussen vlees van wel of niet gecastreerde varkens.” Een ander belangrijk punt is volgens Gé Backus dat er tussen consumenten grote verschillen bestaan. Sommige consumenten ruiken niets. Anderen zijn gevoeliger voor de geur.

Uit het consumentenonderzoek kwamen onder andere de volgende resultaten naar voren:

  • Consumenten kunnen berengeur ruiken
  • Consumenten beoordelen op basis van verschillende  kwaliteitscriteria
  • Er treedt in de loop van de tijd en bij het vaker ruiken van berengeur geen grotere gevoeligheid op
  • De verschillen tussen consumenten zijn groter dan de verschillen tussen varkens
  • Consumenten vinden smaak belangrijker dan geur.

Voorkomen is beter dan genezen

Dr. Ir. Gé Backus wijst erop dat preventie de beste manier is om te voorkomen dat consumenten met berengeur worden geconfronteerd. “Er is inmiddels een goede, betrouwbare methode ontwikkeld om vlees met berengeur in de slachtlijn op te sporen, namelijk de Menselijke neus. Wanneer we de controle goed uitvoeren, is geur geen onderwerp. En gaat het alleen nog om de belangrijke aankoopreden: smaak.”