Succesfactor berenvlees: marktacceptatie

annechien ten have“Stoppen met castreren in de Europese Unie lukt alleen wanneer je binnen en buiten de productieketens in de hele EU samenwerkt aan marktacceptatie en kennis, ervaring en informatie uitwisselt.” Volgens Annechien ten Have, voorzitter van de Nederlandse Stuurgroep Stoppen met castreren zijn het twee cruciale succesfactoren om in de EU in 2018 geen varkens meer te castreren. Ten Have deed haar uitspraak tijdens een ontmoeting met de Europese vakpers in Nederland op 17 en 18 april 2013. 

Voor varkenshouders biedt het stoppen met castreren alleen maar voordelen. Vervelend en arbeidsintensief werk hoeft niet meer te worden gedaan en de bedrijfsresultaten kunnen verbeteren. Ook NGO’s pleiten er voor om niet in te grijpen in (het welzijn van) het dier. Slachterijen zijn onder andere gericht op de vleeskwaliteit en marktacceptatie. In een Europese enquête die is uitgevoerd door  de  Eurogroup  for Animals en Wageningen University and Research Centre werd duidelijk dat marktpartijen het stoppen met castreren een onomkeerbaar proces vinden.

Acceptatie door retail en industrie

Tijdens de bijeenkomst ging Ten Have in op de Europese aanpak.  “Er wordt op allerlei terreinen samengewerkt. Informatie wordt uitgewisseld tussen NGO’s, boerenorganisaties, slachterijen en onderzoekers.  De cruciale succesfactor is echter de acceptatie van het vlees van niet gecastreerde varkens door afnemers, zoals de retail en de industrie in Europa. We moeten aantonen dat de kwaliteit van het berenvlees goed is.” Een van de drempels is volgens Ten Have het feit dat uniforme detectiemethoden voor berengeur nog niet Europees zijn ingevoerd. “In Duitsland is het protocol hiervoor al opgenomen in h et kwaliteitssysteem QS. In Nederland zou opname in IKB logisch zijn,” aldus Ten Have.

Annechien ten Have is zelf varkenshouder en houdt al sinds 1995 beren (niet gecastreerde varkens) op haar bedrijf. “De varkenshouderij had indertijd goede redenen om te castreren, maar dat betekent niet dat alles bij het oude moet blijven. We weten inmiddels dat we met een goede detectiemethode een goede kwaliteit vlees kunnen garanderen. Verder zijn er alleen maar voordelen aan het niet castreren van biggen.”