Europese journalisten bezoeken Nederland: Detectie berengeur met menselijke neus

groepOp 17 en 18 april 2013 woonden Italiaanse, Franse en Duitse journalisten samen met hun Nederlandse collega’s een informatieprogramma bij over de Europese stand van zaken rond het stoppen met castreren van varkens. Het doel van het programma was hen te informeren over de meest recente Europese en Nederlandse onderzoeksresultaten van Wageningen Universiteit en Research Centre, kennis uit te wisselen over de stand van zaken in de verschillende Europese landen en kennis te maken met de Menselijke Neus, een detectiemethode voor berengeur. De journalisten brachten een bezoek aan een varkensbedrijf waar beren (niet gecastreerde varkens) worden gehouden en aan een slachterij.

Het doel van het Europese project ‘Stoppen met castreren’ is om in 2018 te stoppen met castreren van varkens in de hele Europese Unie. In de Verklaring van Brussel hebben marktpartijen deze ambitie uitgesproken. De ambitie van de Nederlandse marktpartijen is om dit te realiseren in 2015.

In een vijftal presentaties kwamen relevante aspecten aan bod, zoals de invloed van genetica, het management op varkensbedrijven waar beren worden gehouden, consumentenonderzoek en methoden om berengeur te ontdekken.

Complex onderwerp in Europa

In een gesprek met de heer Andrea Gavinelli, hoofd van Unit D5 van het Directoraat Generaal van de Europese Commissie (onder anderen belast met dierenwelzijn) werd gesproken over de complexiteit van het onderwerp en de verschillende situaties in de Europese landen. De belangrijkste voorwaarde voor het slagen van het Europese project is marktacceptatie van vlees van beren in alle Europese landen en het vertrouwen van afnemers en consumenten in de kwaliteit van het vlees.

Detectiemethode berengeur

Om dit te kunnen garanderen, is gezocht naar een zorgvuldige en toepasbare detectiemethode voor berengeur. In Nederland is hiervoor de zogenaamde Menselijke Neus detectiemethode ontwikkeld. De journalisten bezochten een slachterij waar deze methode succesvol wordt toegepast. Het protocol voor deze kwaliteitscontrole is al ingevoerd in het Duitse kwaliteitssysteem QS (Qualität und Sicherheit). Over invoering in het Nederlandse kwaliteitssysteem IKB (Integrale Keten Beheersing) wordt nog gesproken.