EU Stand van zaken: Alternatieven voor chirurgische castratie van varkens

2varkensIn december 2010 hebben vertegenwoordigers van Europese veehouders, de vleesindustrie, detailhandelaren, wetenschappers, dierenartsen en NGO’s op het gebied van dierenwelzijn de Europese Verklaring over alternatieven voor chirurgische castratie van varkens bekrachtigd. Zij hebben afgesproken dat zij geen behoefte hebben aan verdere wetgeving in de EU om chirurgische castratie van biggen te verbieden. De verklaring is een open uitnodiging voor elke vertegenwoordiger in de Europese varkenssector en retail om zich aan te sluiten bij dit vrijwillige initiatief om chirurgische castratie van mannelijke varkens te stoppen per 1 januari 2018. De verklaring meldt verschillende instrumenten om het stoppen van de chirurgische castratie te waarborgen.

De verklaring heeft een punt opgenomen over de financiering en over onderzoek en ontwikkeling op dit gebied. Daarom heeft de Commissie in augustus 2011 een werkprogramma ondersteund om technische, wetenschappelijke en educatieve maatregelen naar alternatieven voor de chirurgische castratie van varkens te identificeren en te introduceren (2011/C243/06).

Een groep deskundigen met de belangrijkste vertegenwoordigers van de varkenssector (varkenshouders, vleesindustrie,  dierenwelzijn organisaties, consumenten en wetenschappers) zal worden opgericht om een ​​reeks van toekomstige acties te ontwikkelen om de deadline van 1 januari 2018 te halen.

Acties – Update april 2013

In dit kader zijn vijf studies gestart:

  1. Ontwikkeling van referentiemethoden voor de opsporing en de meting van de belangrijkste componenten die verantwoordelijk zijn voor berengeur.
  2. Studie over de aanvaarding door de consument in de Europese Unie en derde landen van varkensvlees van mannelijke varkens, die niet chirurgisch gecastreerd zijn.
  3. Studie van snelle detectiemethoden voor berengeur, die worden gebruikt of ontwikkeld bij slachterijen in de Europese Unie.
  4. Studie over vermindering van berengeur componenten door fokkerij, voeding en management technieken.
  5. Studie en economische analyse van de kosten en baten van het beëindigen van chirurgische castratie van varkens.

Over de acties van de Europese Unie voor alternatieven voor chirurgische castratie van varkens is sinds 2012 een website beschikbaar www.alternativepig.eu.