Frans-Nederlandse informatie-uitwisseling beren mesten

In februari 2013 gaf Annechien ten Have, voorzitter van deIMG-20130311-WA0000
Nederlandse Stuurgroep Stoppen met castreren, een presentatie voor Cooperl, een coöperatie van 2700 Franse varkenshouders. Cooperl slacht op jaarbasis 4.908.00 varkens. De groep exporteert hiervan ongeveer 30%, waarvan een deel bestaat uit  slachtbijproducten. De presentaties vonden plaats in het Franse Bressuire, in Lamballe en in Chateaugiron. Annechien ten Have schetste in haar Franstalige presentatie de geschiedenis en actuele situatie  van het mesten van beren in de Nederlandse varkenshouderij. Daarna werd met de aanwezige varkenshouders gediscussieerd over ervaringen in beide landen.

Porc Bien Etre

Cooperl werkt sinds 2008 aan het varkenswelzijnsproject ‘PorcBienEtre’. In 2010 werd een praktijkproef met immunocastratie uitgevoerd. Hierna werd besloten niet tot immunocastratie over te gaan als alternatief voor castratie.   In 2011 zijn 40 varkenshouders gestopt met het castreren van hun varkens. Ze leveren tot op de dag van vandaag beren. In 2012 is een tweede groep varkenshouders gestopt. Zij werken met varkens met verschillende genetische kenmerken. In de slachterijen zijn detectiemethode voor berengeur geïmplementeerd. Cooperl wil deze methode onderbrengen in het eigen kwaliteitssysteem. De doelstelling van Cooperl is iom in 2013 op grote schaal te stoppen met castreren.

Tijdens de presentaties van Annechien ten Have bleken de Franse varkenshouders voorstander te zijn van het stoppen met castreren. Voor het merendeel gaf het economische voordeel de doorslag. Discussies zijn nog gaande over het aanpassen van voer voor de beren. Veel Franse varkenshouders zijn sceptisch over de noodzaak en de extra kosten.

Cooperl werkt samen met supermarkten om consumentenklachten over eventuele berengeur te monitoren en volgt daarmee de ontwikkelingen op de voet.

Zie ook het artikel van Cooperl over het welzijnsproject ‘Porc Bien Etre’.

PP Annechien ten Have Frankrijk 11 2 2013