De berentrein dendert door…

Annechien ten Have

Annechien Mellema-Ten Have

Onlangs bracht ik een bezoek aan Bretagne. Ik was er op uitnodiging van Cooperl. Op hun jaarlijkse bijeenkomsten voor hun leden-varkenshouders vertelde ik over onze ervaringen met het houden van beren. Ik was blij verrast over wat ik er zag en hoorde.

Eerst in het kort even over Cooperl. Cooperl is een coöperatie. Cooperl slacht ongeveer 5 miljoen varkens per jaar. Ze maken 1,5 miljoen ton veevoer en collecteren 150.000 ton granen. Bovendien hebben ze
80 slagerswinkels en traiteurs. Daarnaast heeft Cooperl aantal bedrijven in de vleesverwerking.

De historie: In 2004 noemde de EFSA castratie bij biggen een pijnlijke ingreep. Eind 2007 sloten we in Nederland de Verklaring van Noordwijk. In de Verklaring spraken we de intentie uit om in 2015 te stoppen met de castratie. In 2009: de Verklaring van Düsseldorf: Duitsland wil in 2017 stoppen met castreren. In 2010: De Verklaring van Brussel om in 2018 te gaan stoppen met de castratie.

Interessant is het om te weten wat er zich in Frankrijk afspeelde. Ik kreeg er de afgelopen tijd zicht op. Ze werkten daar in stilte rustig door. Eerst oriënteren en daarna praktijktesten. Sinds 2008 is Cooperl bezig met het project “Porc Bien-Etre”. Ze verzamelden eerst informatie. (Dat deden wij samen met De Dierenbescherming in Nederland ook via de werkgroep ‘Beren op de weg’ begin jaren 2000). Als eerste probeerden ze Improvac van Pfizer. Echter Improvac is nog steeds een ingreep in het dier; je moet twee keer vaccineren op een precies tijdstip, de kosten zijn € 3 per varken e.d. Daarop besloot Cooperl verder te zoeken. In 2011 deden ze een pilot met non-castratie met de eerste groep van 40 varkens- houders. In 2012 volgde een tweede groep varkenshouders met varkens van verschillende genetica. Ze deden ervaringen op met de detectie aan de slachtlijn. Kwamen naar Nederland om te kijken hoe wij de detectie met de menselijke neus deden. Ze onderzochten de technische en de economische resultaten. En daarop besloten ze om in 2013 definitief te gaan stoppen met castreren. Om hun varkenshouders te informeren, organiseerden ze in februari 2013 een informatiedag. Op deze dag informeerden ze de varkenshouders over de ontwikkelingen in markt en maatschappij. Een dierenarts belichtte diergezondheid. De technische resultaten werden besproken, voersamenstelling voor beren kwam ook aan de orde. Tot slot lieten ze een Franse varkenshouder uit hun pilot vertellen over zijn ervaring. En lieten ze mij uit Nederland overkomen om te vertellen over de praktijk van het houden van beren. Ook wilden ze weten hoe het stond met de consumptie van varkensvlees in Nederland. Een goed bericht: de trend in Nederland wat betreft de consumptie van varkensvlees wijkt niet negatief af ten opzichte van landen die wel castreren. Geen effect dus van non-castratie op de consumptie.

Kortom het besluit tot non-castratie is bij Cooperl genomen. Het proces voltrok zich voor ons in stilte, maar het besluit is goed voorbereid. Ik kan niet anders dan concluderen dat de berentrein op weg is en door dendert.