Cooperl Arc Atlantique innoveert voor meer dierenwelzijn

Steeds meer consumenten maken zich zorgen over dierenwelzijn. Ze zoeken daarom naar producten die afkomstig zijn van bedrijven die werken volgens de principes van de duurzame landbouw. Uit het Franse onderzoek ‘Crédoc Consommation 2009’ kwam naar voren dat 68% van de Fransen bereid is om meer te betalen voor milieu- en diervriendelijke producten.

In het kader van het Welzijnsproject, dat een aantal jaren geleden is gestart, innoveert Cooperl nu op het gebied van dierenwelzijn door een nieuwe stap te zetten. De leden worden sinds eind 2012 aangespoord om te stoppen met het castreren van hun biggen en zich daarmee te profileren als producent van ‘porc bien-être’ (‘varkensvriendelijk vlees’). Onder ‘porc bien-être’ verstaan we vlees van een niet-gecastreerd varken, dat is grootgebracht op een bedrijf dat voldoet aan de Europese normen die in 2013 van kracht zijn.

De varkenshouderij heeft na de Tweede Wereldoorlog een enorme groei doorgemaakt. In de meeste Europese landen werden mannelijke biggen gecastreerd om de typische berengeur tegen te gaan. Deze geur is echter maar bij een beperkt percentage van de beren aanwezig en is afhankelijk van de hoeveelheden skatool, androsteron en indool, die bepaald worden door hun geslachtsrijpheid (6,7% volgens Bonneau).  Bovendien is slechts een deel van de consumenten gevoelig voor de geur: volgens Griffith kan 44,3% van de mannen en 7,6% van de vrouwen de geur niet waarnemen. Deze cijfers variëren per land.

Terugkeren naar een varkenshouderij zonder castratie, uit respect voor het dier, vraagt om uitstekende kennis en om beheersing van de hormoonproductie. De mate waarin de geur in het vlees ontstaat is afhankelijk van de voeding, erfelijke aanleg en de leefomstandigheden in de houderij. De Europese wetgeving gaat overigens al in die richting. De EU spoort aan ‘om op vrijwillige basis de routinematige chirurgische castratie voor 1 januari 2018 stop te zetten’ en te zoeken naar alternatieven.

Tests en ervaring

Om die uitdaging te kunnen aangaan, hebben alle schakels in de Cooperl-keten samen onderzocht welke gevolgen het stopzetten van de biggencastratie heeft voor elke activiteit. Dankzij tests en ervaring in grootschalige varkenshouderijen (meer dan 100.000 geslachte beren) kan Cooperl deze productiemethode aanbieden aan zijn leden. Het heeft hiermee een ‘handleiding’ ontwikkeld voor niet-gecastreerde beren. Het fokken van niet-gecastreerde beren vereist dat elk aspect van het productieproces wordt gecontroleerd: van het mesten tot de slacht en van het voer tot de erfelijke eigenschappen van de dieren. Alleen als al die factoren volledig worden beheerst, kan aan de consument worden gegarandeerd dat al het vlees vrij is van berengeur.

Detectie met menselijke neus

De productie van niet-gecastreerde beren maakt het noodzakelijk dat in de slachterijen een systeem aanwezig is voor het detecteren van karkassen met berengeur. Cooperl heeft zijn licht opgestoken in andere Europese veeteeltgebieden waar het chirurgisch castreren al eerder is gestopt. In navolging van die regio’s heeft het voor al zijn vestigingen gekozen voor de ‘menselijke neus’. Met deze investering in een betrouwbare detectiemethode kan Cooperl zijn leden nu vragen om te stoppen met het castreren van beren, zonder dat de zekerheid voor de klant in het geding komt.

Dankzij de organisatie in een volledig beheerste productieketen en de inzet van mensen, kan Cooperl deze stap richting duurzame voeding nu zetten. Het stopzetten van de castratie komt tegemoet aan de maatschappelijke vraag om dierenwelzijn en milieubescherming: niet-gecastreerd varkensvlees betekent niet alleen respect voor het dier en zijn natuurlijke gedrag, maar ook 10% minder uitstoot door efficiëntere voeding (minder ontlasting en daardoor minder fosfor- en stikstofuitstoot). Doordat de chirurgische ingreep achterwege blijft en er dus minder infectierisico bestaat, draagt het bovendien bij aan het terugdringen van het antibioticagebruik in de varkenshouderij.

Door de innovatie ‘porc bien-être’ kunnen de leden van Cooperl nu aansluiten bij hun collega’s in Denemarken, Duitsland, Nederland, België en Spanje, die al eerder gekozen hebben voor het stopzetten van de chirurgische castratie. Franse consumenten die aandacht hebben voor de productieomstandigheden in de varkenshouderij zullen deze innovatie waarderen als nieuwe stap op weg naar meer dierenwelzijn en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met COOPERL: amboullier@cooperl.com