Berengedrag complex, maar steeds beter in beeld

Invloed licht, groepsgrootte en hokken is nihilPicture2.

Over het gedrag van beren en de factoren die daarop van invloed zijn, wordt steeds meer bekend. Beren kunnen onrust veroorzaken door onderling te vechten en elkaar te bespringen. Voor varkenshouders is het belangrijk om te weten welke factoren dit gedrag in positieve of negatieve zin kunnen beïnvloeden. In opdracht van het Productschap Vee en Vlees en het ministerie van Economische Zaken is daarom op het VIC (Varkens Innovatie Centrum) in Sterksel onderzocht of licht, groepsgrootte en een schuilwand in de hokken van invloed zijn op het springgedrag van de beren. Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research.

De onderzoekers volgden de varkens terwijl ze aan groen licht of aan een oplopend lichtregime werden blootgesteld. Het effect van het licht was minimaal: de varkens vertoonden alleen iets minder agressief gedrag bij het afleveren. Het springgedrag veranderde niet toen varkens in een grotere groep (24 dieren in plaats van 12 in een hok) bij elkaar werden gebracht. Ook een schuilwand in het hok bleek het springgedrag niet te verminderen. Tenslotte constateerden de onderzoekers dat er ’s nachts minder springgedrag voorkwam dan overdag en ’s ochtends minder dan ’s middags.

Gedragsbeïnvloedende factoren
Het onderzoek naar gedragsbeïnvloedende factoren bij beren is complex. Met het in kaart brengen van de factoren licht, groepsgrootte en oppervlak en uitvoering van de hokken, is nieuwe informatie beschikbaar over het gedrag van beren. Het afgelopen jaar zijn op 70 varkensbedrijven gedragswaarnemingen uitgevoerd bij beren. De onderzoekers zijn deze praktijkresultaten aan het analyseren.

De volledige resultaten zijn beschreven in het rapport ‘Effect van licht, groepsgrootte en schuilwand op gedrag van beren.’ Klik hier om het rapport te downloaden.

Aanvullende informatie is verkrijgbaar bij onderzoeker Carola van der Peet-Schwering, carola.vanderpeet@wur.nl.