Berenvlees beïnvloedt consumptie niet

Development meat consumption.001
Het stoppen van castreren van mannelijke varkens lijkt geen invloed te hebben op de consumptie van varkensvlees. Vanaf het moment dat in Nederland varkens voor bijna de helft niet meer worden gecastreerd, blijft de consumptie van varkensvlees in Nederland de trend van andere Europese landen volgen. In een onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoekers van het LEI van Wageningen UR en Research, zijn de ontwikkelingen in België, Frankrijk, Duitland en Nederland op een rij gezet.

In alle Europese landen is een dalende trend te zien in de consumptie van vlees. De Nederlandse consumptiecijfers lopen mee in lijn. De consumptie van rundvlees is relatief sterker
teruggelopen dan de consumptie van varkensvlees.

Development meat consumption.002In veel Europese landen menen marktpartijen dat het stoppen met castreren van biggen zou leiden tot een daling van de consumptie van varkensvlees, omdat de consument geen berenvlees zou willen. De onderzoekers concluderen dat de consumptiegegevens niet direct aangeven dat de consumptie van varkensvlees is afgenomen als gevolg van meer berenvlees.

Klik hier voor de cijfers

Aanvullende informatie is verkrijgbaar bij dr. Ir. Gé Backus, ge.backus@wur.nl