Varkenshouders gezocht voor ondernemersnetwerk ‘Beren houden’

Steeds meer varkenshouders kiezen voor het houden van beren. Een vak apart dat vraagt om aanpassingen in het bedrijfsmanagement. Loopt u met vragen rond over het succesvol houden van beren? Samen met u willen we antwoorden vinden in de VarkensNET ondernemersnetwerken “Beren houden”.

Wat heeft een beer nodig aan voedingsstoffen? Wat betekent dit voor de groei en de voederconversie? Welke afleverstrategie kies ik en wat zijn mijn financiële resultaten? Hoe kan ik springgedrag bij beren verminderen? Deze vragen zijn eerder al aan bod gekomen tijdens de Wroeten met VarkensNET “Ondernemen met ballen”. VarkensNET wil u extra verdieping bieden rond dit thema en organiseert daarom meerdere ondernemersnetwerken. Zo kunt u meer kennis en ervaring opdoen rondom de managementaanpassingen die het houden van beren vraagt op uw bedrijf.

Samen met collega-varkenshouders gaat u in een zestal bijeenkomsten aan de slag met uw vragen rondom het houden van beren. Dit kunnen vragen zijn op gebied van: berengedrag, het verminderen van berengeur, technische resultaten in relatie tot voeding of bijvoorbeeld afleverstrategie in relatie tot economie. Uw eigen bedrijfssituatie staat centraal tijdens deze bijeenkomsten. In het netwerk krijgt u praktische handvatten om uw management rondom het houden van beren aan te scherpen met collega’s.

De netwerken sluiten aan op het project “Stoppen met castreren”. In dit vijfjarige project, dat loopt tot eind 2013, wordt onder andere onderzoek gedaan naar de succesfactoren van het houden van beren en de mogelijke maatregelen om zaken als berengeur en berengedrag te verminderen. Op zeventig varkensbedrijven zijn praktijkervaringen geïnventariseerd. Opgedane kennis in het onderzoek en de benoemde succesfactoren op de praktijkbedrijven zijn voor u als netwerk voor handen.

Samen aan de slag!?
Bent u varkenshouder en houdt u beren of bent u van plan om te schakelen naar het houden van beren? Wilt u met collega’s aan de slag in een ondernemersnetwerk om uw bedrijfsvoering verder aan te scherpen en meer te halen uit uw beren? Meld u dan hier aan voor het netwerk! Aanmelden kan tot 31 augustus 2012.

Kijk hier voor meer informatie en contact