Report ‘Effect van oplegbeleid, voersysteem en voersamenstelling op gedrag van beren en berengeur’

Effect van oplegbeleid, voersysteem en voersamenstelling op gedrag van beren en berengeur 

Februari 2012, C.M.C. van der Peet-Schwering, S.B. Straathof, N. Dirx, G.P. Binnendijk, H.M. Vermeer

Op VIC Sterksel is onderzocht wat de effecten zijn op gedrag van beren, technische resultaten en berengeur van: 1) het bij elkaar houden van volledige tomen versus het mengen van beren uit verschillende tomen; 2) gelijktijdig voeren via een lange trog versus volgtijdig voeren via een droogvoerbak; 3) voeren van een aflevervoer, gericht op minder berengeur, versus voeren van een standaard eindvoer. De  resultaten van het onderzoek zijn in dit rapport beschreven.

Effect of mixing strategy, feeding system and feed composition on behaviour of boars and boar taint

February 2012, C.M.C. van der Peet-Schwering, S.B. Straathof, N. Dirx, G.P. Binnendijk, H.M. Vermeer

At Swine Innovation Centre Sterksel the effects of litters versus single sex groups, simultaneous feeding versus sequential feeding, and feeding a boar taint reducing diet versus a conventional diet on behaviour  of boars, performance and boar taint were studied. The results are described in this report. Read the English summary in the report