Report ‘Effect van grondstoffensamenstelling en aminozuurgehalte op technische resultaten van beren, borgen en zeugjes’

Effect van grondstoffensamenstelling en aminozuurgehalte op technische resultaten van beren, borgen en zeugjes 

Februari 2012, C.M.C. van der Peet-Schwering, S.B. Straathof, G.P. Binnendijk, J.Th.M. van Diepen

Op VIC Sterksel is in twee proeven onderzocht wat de effecten zijn op de technische resultaten van beren, borgen en zeugjes van: 1) het op elkaar afstemmen van de grondstoffensamenstelling in startvoer, tussenvoer en eindvoer; 2) het op elkaar afstemmen van de grondstoffensamenstelling + 10% extra aminozuren in het voer; 3) wekelijks wisselende grondstoffensamenstelling. De resultaten van het onderzoek zijn in dit rapport beschreven.

Influence of diet composition and level of amino acids on performance of boars, barrows and gilts

February 2012, C.M.C. van der Peet-Schwering, S.B. Straathof, G.P. Binnendijk, J.Th.M. van Diepen

At Pig Innovation Centre Sterksel two experiments were done to find out what the effects are on the performance of boars, barrows and gilts of: 1) fine-tuning the composition of raw materials in starter, grower, and finisher diets; 2) fine-tuning the composition of raw materials plus extra amino acids in the diet; 3) alternating the composition of raw materials each week. The results are described in this report. Read the English summary in the report