Flyer: Houden van beren vak apart

Nav een bijeenkomst met varkenshouders die beren houden en twee experts die veel op bedrijven met beren komen, zijn de opgetekende ervaringen van de varkenshouders en experts vertaald naar tips en aanbevelingen voor varkenshouders die beren houden of gaan houden. De ervaringen met het houden van beren zijn wisselend. De ervaring en aanbevelingen zijn opgetekend in de flyer Houden van beren vak apart om zo een bijdrage aan een succesvolle overschakeling van borgen op beren te leveren.