EU: castratie zonder verdoving nog steeds gebruikelijk

Pig Progress, 16 maart 2017

Minder dan een jaar voor de zichzelf opgelegde deadline, wordt in de varkenshouderij in de Europese Unie nog steeds op grote schaal gecastreerd zonder verdoving.

Enkele jaren geleden heeft de Europese varkenssector vrijwillig gekozen om onverdoofde castratie te stoppen op 1 januari 2018. Tegen de achtergrond van die ‘Europese verklaring’, heeft het directoraat-generaal voor gezondheid en voedselveiligheid (DG Santé) van de Europese Commissie een onderzoek ingesteld naar de stand van zaken in de verschillende Europese landen. Klik hier om meer te lezen (Engels).